Özel Tasarım İş Merkezi

Özel olarak tasarlanan makina fonksiyon bakımından standart makinanın aynısıdır. Yalnız operasyon olarak, farklıdır. İstenilen parçaya göre bazı özellikler ilave olunmuş ve standart makinanın çaresiz kaldığı koşullarda parçaya istenen özellikleri vermesi sağlanmaktadır. Tamamen parçaya göre ya da esasa bağlı kalarak tasarım yapılabilir.

Aşağıdaki görsellerde bulunan parçalar  makinamızın ne kadar komplike çalışabileceğinin en somut örneğidir.

Özel Tasarım İş Merkezi
Özel Tasarım İş Merkezi
Özel Tasarım İş Merkezi
Özel Tasarım İş Merkezi
Özel Tasarım İş Merkezi
Özel Tasarım İş Merkezi
Yukarı